مهندس خراسانی

متخصص شبکه و فناوری اطلاعات سازمانی

لوح تقدیر شعبه فاوا تیپ 377 نزاجا

۸ فروردین ۱۴۰۱